Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa na Mlynskej 31 v Košiciach uskutočnil tlačový briefing spoločnosti VSE Holding a.s. a Spoločnosti Úsmev ako dar. Vďaka daru Nadácie VSE v hodnote 50 000 eur bude môcť košická pobočka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar aj naďalej pomáhaťdeťom a rodinám v núdzi.

Nadácia VSE vznikla v roku 2018 so zámerom podporiť a vyzdvihnúť ciele spoločnosti VSE Holding, a.s. v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prioritou sú spoločné hodnoty Nadácie VSE ako aj spoločnosti VSE Holding, a.s.  – tradícia, spolupatričnosť a transparentnosť.

„Nadácia VSE bola založená, aby podávala poskytovala pomocnú ruku ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Počas 14 rokov spolupráce so Spoločnosťou Úsmev ako dar, sme sa v rámci spolupráce sme sa snažili podporovať túto organizáciu nielen materiálne, ale aj ľudsky a prakticky. Mnohí naši zamestnanci participovali na rôznych aktivitách a dobrovoľníctve a to ma veľmi teší. Je to viac ako peniaze, keďže je to poukazuje na emocionálnu stránku celej tejto spolupráce. Peniaze sú takisto veľmi dôležité a preto som veľmi rád, že dnes môžeme odovzdať tento prvý symbolický šek a podporiť tak ďalšiu spoluprácu,“ uviedol Markus Kaune, člen správnej rady Nadácie VSE a predseda predstavenstva VSE Holding a.s.

Nadácia VSE tiež plánuje v ďalších dňoch otvoriť grantovú výzvu, v ktorej bude alokovaných 120 000 EUR na pomoc ľuďom v rámci východoslovenského regiónu.

„Východné Slovensko má veľa ťažkostí, je tu veľa rodín ohrozených bezdomovectvom a mladých šikovných ľudí, ktorí potrebujú podporu, aby svojim dovzdelávaním preťali začarovaný kruh chudoby. Aj vďaka tomuto daru sa nám podaria v našom regióne 4 kľúčové veci,“ vysvetlil Radoslav Dráb, manažér košickej pobočky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Prvá časť týchto prostriedkov bude použitá na okamžitú pomoc ženám s maloletými deťmi v núdzi, obnoviť dodávku energií, zakúpenie liekov a vecí potrebných pre starostlivosť o maloleté deti. Rovnako časť tohto daru bude slúžiť na kľúčový projekt v tomto meste a to na vznik ďalších štyroch sociálnych nájomných bytov v MČ Košice Pereš, kde už o pár mesiacov vďaka tomuto daru 4 rodiny nájdu bezpečný domov. Treťou významnou časťou bude podpora študentov stredných a vysokých škôl z chudobného prostredia, mnohí z nich nemajú otca a mamu. Štvrtá časť daru poputuje na nevyhnutnú dlhodobú psychologickú a terapeutickú pomoc rodinám, ktoré prežili rôzne traumatické situácie spôsobené domácim násilím, migráciou či trvalým bezdomovectvom.

Ďakujeme Nadácii VSE a spoločnosti VSE Holding, a.s. za dlhodoročnú spoluprácu a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.