Mnohé rodiny sa počas pandémie zo dňa na deň ocitnú v situácii, kde z dôvodu straty zamestnania a príjmu nie sú schopní pokryť bežné náklady na chod domácnosti. V drvivej väčšine sú to práve rodiny s deťmi, spomedzi ktorých až 76% tvoria matky/otcovia samoživitelia.Každoročne je stratou strechy nad hlavou ohrozených viac ako 800 rodín. Pandémia hranicu hrozivo posúva. V priebehu posledného roku sa počet rodín ohrozených bezdomovectvom zvýšil o 160%. Z 800 na 2000 rodín. Rodiny prichádzajú o strechu nad hlavou, deti sú vyňaté do detských domov a rodičia končia častokrát na ulici. Kvôli pandémii tak hrozí obrovské vynímanie detí. 56% všetkých detí v detských domovoch sú umiestnené v týchto zariadeniach práve kvôli nedostupnosti a strate bývania rodičov. Jedno dieťa v ústavnej starostlivosti stojí štát 14.000eur ročne, pritom niekedy na záchranu stačí pár stoviek eur a kvalitné odborné sprevádzanie rodiny. Od vypuknutia pandémie Úsmev ako dar pomohol už viac ako 2000 rodinám ohrozených bezdomovectvom. Hovoríme o viac ako 5000 detských životoch. Ich základnou filozofiou je udržať rodinu spolu, pokiaľ je to aspoň len trochu možné. Pomáhajú s nákupom potravín, liekov, hygienických potrieb či úhradou účtov za energie. Dnešný videocall so zástupcami Úsmev ako dar ma len utvrdil v tom, že štát musí v regiónoch podporovať systematické projekty, ktoré pomáhajú tým najzraniteľnejším. Prevencia je vždy lepšia ako represia. Ďakujeme vám za vašu prácu.